Personal training, één op één € 50,- per uur

Duo training één op twee € 80,- per uur

 

 

Personal training pakketen, 10 x één op één Personal training € 400,-

Duo training pakketen 10 x één op twee training €700,- 

 

Smallgroup trainingen 5 lessen x € 60,- 

Smallgroup trainingen 10 lessen x € 90,-

Minimaal 5 personen - maximaal 12 personen 

Trainingsschema op maat €25,-

Personal training + Trainingsschema op maat €15,-

Zwangerschapsfitness 5 lessen € 80,-

Zwangerschapsfitness 10 lessen € 140,-